KİMLER BAŞVURABİLİR

  • Patenti bulunan ya da patent başvurusu yapmış olup patentlenme süreci devam eden buluş sahipleri,
  • Patentini geniş kitlelere tanıtmak ve sergilemek isteyenler,
  • Patentini ticarileştirilmek için kaynak arayanlar,
  • Network oluşturma arayışı içinde olanlar,
  • Ortak Ar-Ge partneri arayanlar,
  • Özgün ürün veya teknolojiler arayışı içinde olan,
  • Mevcut ürün veya süreçlerini geliştirmeye ihtiyaç duyanlar ile çözümlenmesi gereken teknolojik sorunları olan,

Tüm kamu/özel sektör ve STK’ların yöneticileri, üniversiteler, akademisyenler, Ar-Ge birimi çalışanları, teknik elemanları, İleri Teknoloji Enstitüleri, Kamu Ve Özel Araştırma Merkezleri, teknoloji esaslı firmaların bünyesindeki araştırmacılar, yöneticiler ve teknik personel başvuru yapabilir.