UNİKOP HAKKINDA

KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda akademik ve idari işbirlikleri yapmak, üniversite-sanayi etkileşimini ve üniversite-şehir bütünleşmesini ileri düzeye taşımak ve ülkemizin gelecek vizyonuna ve kalkınma çabalarına katkı sağlamak amacıyla KOP Bölgesi’nde eğitim veren beş devlet ve iki vakıf üniversitesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın desteği ve koordinasyonu ile ‘KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği’ni kurmuştur. KOP Bölge Kalkınma İdaresi’nin koordinasyonu ve ev sahipliğinde 8 Aralık 2012 tarihinde ilk kez bir araya gelen Aksaray Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Niğde Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Rektörleri, imzaladıkları mutabakat zaptı ile Birliğin kuruluşunu deklare etmiş ve Birlik, 1 0cak 2013 tarihi itibariyle çalışmalarına başlamıştır. Üye üniversiteler arasında her türlü akademik ve idari işbirliğinin tesisini ve KOP Bölgesi'nin kalkınmasına öncelik verecek şekilde faaliyet göstermesini hedefleyen Birlik, imzalanan KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği Protokolü çerçevesinde, Birliğe dâhil üniversitelerin rektörleri ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı'ndan oluşan bir Üst Kurul, Birlik faaliyetleri ile birimlerin yönetimi ve koordinasyonundan Dönem Başkanı’na sorumlu bir Genel Sekreter, Birliğe dâhil tüm üniversite rektör yardımcıları, KOP İdaresi temsilcisi ve KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri’nden oluşan bir Stratejik Planlama Kurulu ve işbirliği alanları kapsamında yapılacak görevler için oluşturulmuş Çalışma Grupları ile kalkınma odaklı faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda, öncelikli olarak, bölge üniversitelerinin sahip olduğu kaynakların, altyapı olanaklarının ve akademik-idari personel profilinin çıkarılması amacıyla bir envanter çalışması başlatılmış, böylelikle Birlik üniversitelerinin fiziksel donanım, kaynak, imkan, kısıt, insan kaynakları ve Ar-Ge potansiyelinin tespit edilmesi planlanmıştır. Envanter çalışmaları Dönem Başkanlığını yürüten Niğde Üniversitesi tarafından sürdürülmektedir. Bahsi geçen süreli yayının (KOP Bölgesel Kalkınma Dergisi), Bölgesel Kalkınma Bilim Kurulları ve üniversite öğretim üyelerinden oluşacak bir hakem heyeti ile yılda iki sayı olarak yayımlanması ve Bölge ile ilgili özgün araştırmalar ve derlemeler ile bölgenin kalkınmasına yardımcı olacak modeller üzerine yapılmış araştırmaları içermesi planlanmaktadır. Çalışmalar salt akademik değil KOP Bölgesi'ni ilgilendiren ve ilgilendirmesi gereken akademi-dışı alanları da kapsayacak; eğitim ve istihdam, enerji ve doğal kaynaklar, tarım-orman ve kırsal kalkınma, haberleşme ve bilişim, kültür-sanat-turizm, sağlık, sanayi, spor, ulaştırma ve lojistik, siyaset ve sosyal bilimler gibi konulara odaklanacaktır. Dergi, KOP Bölgesi dinamiklerini odağına alacak; araştırmacı, uzman ve uygulamacıların KOP Bölgesi değerleri ve sorunları, bölgenin kalkınmasında sektörel öncelikler, 2023 vizyonu, sivil toplum ve sosyal yapı, yerel dayanışma kültürü, üniversite-sanayi işbirliği ekseninde KOP Bölgesi, küreselleşme ve bölgesel kalkınma gibi temel meseleleri tartışması ve çözüm üretmesi için zemin oluşturacaktır. KOP Bölgesel Kalkınma Dergisi'nin 1-2. sayıları yayımlanmıştır. Kurulduğu günden itibaren Bölge Üniversitelerinin birlikte çalışma kültürünü geliştiren, ortak aktiviteler düzenlemesini sağlayan KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP), 2013 yılı Kasım ayında ilkini düzenlemiş olduğu “KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu”nun ikincisini UNİKOP Dönem Başkanı olan Niğde Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 23-24 Ekim 2014 tarihleri arasında Niğde’de düzenlemiştir. 2015 yılında Aksaray Üniversitesi ev sahipliğinde UNİKOP dahilindeki sekiz üniversitenin kurumsal desteği, yerli ve yabancı üniversite bilim insanlarının katkıları ile 22-24 Ekim 2015 tarihleri arasında 3. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu Aksaray'da gerçekleştirilmiştir. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu”nun dördüncüsü, UNİKOP Dönem Başkanı olan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Karaman'da düzenlenmiştir.